12 d’abril de 2012

La Veu dels Infants, El Pregó de la Laia


"La veu dels infants de Barcelona, el Pregó de la Laia" és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona impulsada per la Regidoria de Dona i Drets Civils i l’Institut d’Educació amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme.
"La Veu dels Infants, El pregó de la Laia" és un programa educatiu per a la participació democràtica i ciutadana que es vehicula a través  d’activitats escolars adreçades a infants de 3r, 4t i 5è d’educació primària.
Aquest programa consta de dos moments o actes que donen sentit a totes les activitats, que de forma col·laborativa i mitjançat espais web, realitza l’alumnat de les escoles participants:
· L’acte de la Veu dels Infants, on els infants prenen la paraula per fer sentir l’Alcaldia i les regidories impulsores del programa, les seves propostes i suggeriments de millora per a la ciutat de Barcelona.
· La lectura pública del Pregó de la Laia, elaborat de forma conjunta pels nens i nenes, que dóna inici a les festes d’hivern de la ciutat (festes de Santa Eulàlia).
El punt fort del programa és la capacitat de promoure els drets de participació de nens i nenes. La lectura pública del Pregó pretén dóna’ls-hi el protagonisme, alhora que fer difusió, visibilitzar la seva feina i fer arribar tant al Consistori com a la ciutadania les seves propostes

Guia didàctica


Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Infants de 3r, 4t i 5è d’educació primària
Fitxes didàctiques per el professorat. BlogCicle de Cinema sobre els Drets Humans. Drets dels Infants.


L’objectiu principal del programa és l’educació en Drets Humans. Els infants aprenen sobre els seus drets i els drets dels altres en un marc d’aprenentatge interactiu i participatiu.
Les pel·lícules han estat seleccionades en base a la promoció dels Drets de la Infància, posant especial èmfasi en la transmissió de valors, entre d’altres els de la convivència, tolerància, llibertat, solidaritat, participació, inclusió i cultura de la pau.


Català

Pel·licula i guia didàctica
 
Infants de les escoles d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat de Barcelona.


Fitxes didàctiques per el professorat

El Dia de la Diversitat


 
El Dia de la Diversitat, organitzat per l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports – Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació, en concertació amb l’Agència Europea de Drets Fonamentals "FRA" i amb la participació d’entitats referents de defensa dels drets humans, és un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en aquests drets. En un sol dia i en un mateix espai s’ubiquen estands, tallers i jocs interactius per a la difusió dels drets humans i la promoció de la cultura de pau.
Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Joves estudiants de 12 a 18 anys de la ciutat de Barcelona. 

Típus: Tallers, jocs, dinàmiques, activitats firals, espais amb visionats de vídeos i construccions de vídeos que es desenvolupen durant tota una jornada.

Entitat responsable: bcn.cat/dretscivils

Amb drets des del principi

 
Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat.
Els nens i les nenes d’aquesta edat són subjectes de drets (entre ells, el dret a l’educació), que han de ser garantits i respectats pels poders públics i per la societat. Sota el lema Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat, es reivindica la importància de la Atenció i Educació en la Primera Infància (AEPI).
Idioma: Català - Castellà

Persones a qui s’adreça: Infants i adolescents d’entre 3 i 18 anys

Típus: Taller

Entitat responsable: 

Descarrega el material aquí

Projecte Franja

Espai lúdico-formatiu així com també un espai de participació per a joves entre 13 i 16 anys on s’implementen processos educatius i d’acció dirigits a la formació integral de la persona. 

Esdevé alhora una porta d’entrada per a nous voluntaris i voluntàries de Creu Roja, on els joves s’inicien al món del voluntariat d’una manera progressiva i tutelada.Idioma: Català / castellà

Persones a qui s’adreça: Adolescents de 13 a 16 anys

Tipus: Treball en grup

Entitat responsable: Creu Roja

FMTI - Fòrum Mundial de la TV Infantil


Espai multidisciplinar de debat que pretén impulsar els continguts ètics en la producció audiovisual dirigida a la infància. És a dir, un centre d’observació, informació, pedagogia i consens pel que fa a les pantalles infantils. Es converteix, doncs, en el pretext per a la discussió, anàlisis i reflexió pel que fa als continguts dels mitjans audiovisuals, en un instrument per aquells que fan televisió i audiovisuals i en un punt de trobada per a tots aquells que s’han involucrat en aquest tema.


Català / castellà

Taula rodona. Les ponències es recullen en un llibre sota el títol «El Llibre del Fòrum »

Estudiants i professionals del món dels audiovisuals, la comunicació, l’educació, la formació, la pedagogia i la societat en general.

Fòrum/jornada


FIAB – Festival Internacional de l’Audiovisual de Barcelona


Festival on es projecten audiovisuals fets per nens, per a nens o que tracten el tema de la infància, dintre de diverses categories, i on s’atorguen 2 Premis: UNICEF Prize a un audiovisual amb sentit humanitari, i el Premi CREATIU, a una peça feta per joves estudiants d’audiovisuals. Es tracta de demostrar que és possible fer audiovisuals adreçats als més petits que entretinguin, (in)formin i eduquin.
Al FIAB participen i assisteixen nens, nenes i joves des dels 3 fins als 18 anys, i també professionals de l’audiovisual i la pedagogia.


Idioma: 
Català / castellà / anglèsPersones a qui s’adreça: 
Nens i joves de 3 a 18 anys + professionals de l’audiovisual, la pedagogia i la comunicacióTipus: 
Projeccions a sala, 
Festival audiovisual d’alfabetització digitalEntitat responsable: 


Observatori Europeu de la TV Infantil