5 d’abril de 2012

De Moçambic a Catalunya, Un viatge amb retorn


Projecte que s’inclou en el currículum del cicle mitjà i superior de primària i que es desenvolupa al llarg de l’any escolar. Es treballa la interculturalitat i la cohesió de la comunitat educativa a través dels contes moçambiquesos editats per Contes pel món, fent èmfasi en la tradició oral. El projecte inclou l’intercanvi entre escoles moçambiqueses i escoles catalanes.

     


Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Infants d’entre 8 i 12 anys.

Títol: Presència a les aules d’educació primària, en col·laboració amb el tutor/a. S’utilitzen contes i DVD editats per Contes pel món.

Entitat responsable: 

Més info aquí