5 d’abril de 2012

Barri espai de convivència

El Projecte “Barri espai de convivència” és un projecte que la FAVB està portant a terme des de l’any 1999, a diferents barris de la ciutat. El seu punt de mira és la Convivència entesa el seu sentit més ampli.
Els principals objectius del projecte els podem resumir, a grans trets,  en tres:

1.   Elaboració d’un diagnòstic participat de la realitat del barri
2.   Dinamització i sensibilització entorn el tema de la convivència
3.   Suport a les AV, entitats i xarxa associativa

Dins del projecte BEC, podem diferenciar tres fases:

Fase I: Coneixement del territori i de la població
Fase II: Dinamització i recollida de percepcions
Fase III:Difusió dels resultats i activitats de retorn .

A les fases II i III, duem a terme xerrades informatives a les escoles sobre història de la ciutat i del barri en particular i tallers on es tracta d’analitzar conjuntament, i en format de debat, els principals problemes, necessitats i possibles solucions. Els nens i nenes de primària, dintre de la fase de recollida de percepcions, a més a més, fan un dibuix sobre allò que més els hi agrada i d’allò que no els hi agrada del barri, i els joves de secundaria i batxillerat omplen un qüestionari. Tant dibuixos com qüestionaris són analitzats i els seus resultats es publiquen a una revista informativa que es reparteix pel barri, a més de servir com a material didàctic per als centres.

Català / castellà

Tallers/Presentació xerrada – Power Point

Nenes i nens entre 8 i 12 anys i adolescents d’ESO i batxillerat.

Xerrades/Tallers/Participació