12 d’abril de 2012

FMTI - Fòrum Mundial de la TV Infantil


Espai multidisciplinar de debat que pretén impulsar els continguts ètics en la producció audiovisual dirigida a la infància. És a dir, un centre d’observació, informació, pedagogia i consens pel que fa a les pantalles infantils. Es converteix, doncs, en el pretext per a la discussió, anàlisis i reflexió pel que fa als continguts dels mitjans audiovisuals, en un instrument per aquells que fan televisió i audiovisuals i en un punt de trobada per a tots aquells que s’han involucrat en aquest tema.


Català / castellà

Taula rodona. Les ponències es recullen en un llibre sota el títol «El Llibre del Fòrum »

Estudiants i professionals del món dels audiovisuals, la comunicació, l’educació, la formació, la pedagogia i la societat en general.

Fòrum/jornada