11 d’abril de 2012

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM)

L'activitat proposada en unes animacions 3D, produïdes per Sonrisas de Bombay, sobre els vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM). 
Aquestes animacions, disponibles en CD i també al nostre Web, són  visualment  molt atractives i adaptades a nivells bàsics de comprensió per provocar un primer impacte emocional, relacionat amb les desigualtats socials existents a països com l’Índia. Les animacions tenen una guia didàctica on es pot veure el nivell que s'ha assignat a cada activitat.  Moltes vegades són  els /les educadors/es qui, coneixent als nens i nenes, poden adequar el desenvolupament de l’acció a les seves necessitats, tant en el  referent a la planificació de l’activitat com a les seves capacitats, encara que la duració i contingut és orientatiu s’estima que 2 hores són suficients per desenvolupar l’acció.  

Abans de realitzar cada activitat  i una vegada vista l’animació, es recomana que el/la educador/a proposi  un breu debat per a garantir una major comprensió del que succeeix  a les imatges. Per la majoria de les activitats s’han dissenyat  fitxes. Aquestes les podeu trobar en fulls independents  per facilitar les fotocòpies i distribuir als /les menors.  Una vegada portada a terme l’acció proposada, els  recursos queden a disposició dels beneficiaris.


Activitats i recursos pedagògics basats en animacions 3D per explicar els ODM baix el context Indi.Idioma: Castellà i Català

Persones a qui s’adreça: Infants d’entre 6 i 12 anys

Entitat responsable: 

Descarrega el material aquí.