5 d’abril de 2012

Un Riu de Paraules

Taller vivencial on els infants interpreten i descobreixen el llenguatge plàstic africà a través d’una petita mostra: la il·lustració d’un dels contes moçambiquesos editats per Contes pel món.

Amb la imatge s’obre un procés creatiu col·lectiu que es pot concretar en l’expressió oral (narració), oral-corporal (representació, teatre) i escrita.

Tant l’expressió oral com la corporal són eines per a la participació:  l’infant pren confiança i experimenta  les pròpies capacitats comunicatives.
Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Infants a partir de 7 anys.

Entitat responsable: Contes pel món