12 d’abril de 2012

El Dia de la Diversitat


 
El Dia de la Diversitat, organitzat per l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports – Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació, en concertació amb l’Agència Europea de Drets Fonamentals "FRA" i amb la participació d’entitats referents de defensa dels drets humans, és un esdeveniment de foment, sensibilització i educació en aquests drets. En un sol dia i en un mateix espai s’ubiquen estands, tallers i jocs interactius per a la difusió dels drets humans i la promoció de la cultura de pau.
Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Joves estudiants de 12 a 18 anys de la ciutat de Barcelona. 

Típus: Tallers, jocs, dinàmiques, activitats firals, espais amb visionats de vídeos i construccions de vídeos que es desenvolupen durant tota una jornada.

Entitat responsable: bcn.cat/dretscivils