23 de maig de 2012

Atenció per la integració social de famílies en risc d’exclusió social nou horitzóÉs un projecte per a mares amb fills/es, funciona de dilluns a divendres de 9 a 14h., es pacta amb les mares els dies i les hores d’assistència.
Es treballa a partir del  nucli  familiar. Es realitza una  tasca preventiva, socioeducativa i de suport als pares i mares per incrementar les habilitats parentals.
Els infants dinen al centre i el menjar és confeccionat per una mare diferent cada dia.
Hi ha espai de joc mare-pare-fill/a, grups de mares per tractar temes diversos; es potencia a l’autoajuda, les relacions socials i el coneixement de les necessitats bàsiques dels infants.
Disposen, per la família que ho necessita, del servei de bany i bugaderia.
Reforça també totes aquelles activitats enfocades a la inserció laboral, perquè considerem que és un pilar bàsic per a l’estabilitat familiar i per a sentir-se plenament integrats.

També es fan tallers d’Informàtica.Idioma: Castellà i català

Persones a qui s’adreça: Famílies en risc d’exclusió i  especialment  famílies immigrants

Títol: Treball en grup i personalitzat, tallers

Entitat responsable: 4vents