23 de maig de 2012

Audiència Pública als nois i noies de BarcelonaL’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual l’alumnat de diferents escoles de la ciutat fa propostes a l’Administració municipal.

D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcalde.

El professorat, durant tot el procés, compta amb l’assessorament tècnic necessari per a la realització de la tasca. Els grups escolars participants, al llarg d’un procés d’acord col·lectiu, debaten les idees i propostes per elaborar un manifest final.
El Consistori recull els suggeriments dels participants pel que fa a les propostes de millora per al seu seguiment.

Català

Activitat educativa de promoció de la participació infantil. Dossier didàctic. Moodle.