23 de maig de 2012

Compartim el joc


És un espai on mares i/o pares amb els fills i filles comparteixen el joc i la relació amb altres infants i famílies, per de gaudir d’un espai de joc i de relació. Potencia la descoberta del plaer de ser mare i/o pare i gaudir amb les descobertes que fa el seu infant, tot potenciant el sentiment de seguretat i confiança de les famílies en  la seva pròpia competència com a primers educadors dels seus fills i filles
Fomenta les relacions entre famílies que no es coneixen. Idioma: Català i castellà


Persones a qui s’adreça: Infants  i   família

Títol: Treball en grup. Jocs educatius i lúdics

Entitat responsable: 4vents