30 de maig de 2012

Projecte de participació infantil i juvenil: I tu, què opines?


El projecte didàctic vol recollir tots els àmbits que afecten als infants, adolescents i joves i els aborda d’una forma propera per tal que els infants puguin analitzar-los, detectar les seves necessitats i mancances i així poder opinar de forma constructiva sobre com els agradaria que milloressin.


Som conscients que l’exercici d’aquest dret requereix d’un procés educatiu i d’aprenentatge tant dels propis infants com dels adults que influïm en el context educatiu. És un procés que persegueix incorporar la cultura de foment de la participació infantil i l’escolta activa i que no podrà sortir endavant si no s'implementen en els serveis d’atenció a la infància mecàniques de participació democràtica transversals i continuades.

Així doncs, amb l’objectiu d’involucrar als infants en el procés de detecció de les seves necessitats i desitjos, la proposta que es fa amb aquest projecte engloba 10 temàtiques concretes.
Català
 
Guia pedagògica: conté la descripció acurada de les activitats i dinàmiques a treballar amb els infants especificant com treballar-ho i com recollir-ne l’opinió dels infants. 

Bagul amb material didàctic: s’hi troben materials necessaris per a dur a terme les activitats proposades a la guia, tals com jocs i disfresses.

Infants, adolescents i joves (3 franges d’edat: 3 a 7, 8 a 12 i 13 a 18 anys).

Activitats i jocs.