30 de maig de 2012

Projectes teoricopràctic de l'ensenyament obligatori a Catalunya

Es basa en  una “convocatoria anual” de suport per desenvolupar  projectes educatius, analitzar els projectes que s'han presentat sol·licitant l'ajut.  Es valora l’interès del projecte i la viabilitat de divulgar el treball, sempre amb la intenció de donar un servei a l'ensenyament i col·laborar a millorar-ne la qualitat.
Els projectes que es presentin han de promoure millores en la qualitat de l'educació, i han de ser transferibles i divulgables, per tal de que puguin arribar al conjunt de professorat i centres educatius.Idioma: Català

Persones a qui s’adreça:Formulari d’identificació de projecte, Ensenyament obligatori a Catalunya ( 3 a 16 anys)

Títol: Realització i  publicació de treballs teoricopràctics educatius

Entitat responsable: Fundació Propedagògic