30 de maig de 2012

Seminari ‘'La participació infantil en el marc de les polítiques d'infància a Catalunya'’


Curs d’especialització en què s’analitzen els textos legals de referència respecte la participació infantil, es presenten experiències i bones pràctiques que es desenvolupen per garantir el dret de l’infant a ser escoltat i es facilita l’intercanvi de coneixements i l’establiment de xarxes entre els agents que es dediquen a la infància al món local.

Català

Seminari de 20 hores de durada adaptable a diferents contextos i necessitats

Càrrecs electes, personal tècnic, entitats i professionals vinculats a l’àmbit de la infància i de l’adolescència

Curs

http://trac.diomira.net

Diomira