23 de maig de 2012

Servei d’atenció d’infants i families


Atén infants de 3 mesos a 4 anys, incloses vacances escolars. Obert les 24h. Realitza una atenció socioeducativa amb l’infant i també a la família. Pretén Prevenir i Intervenir en les situacions de risc social en la petita infància, cobrir les necessitats bàsiques i millorar la seva qualitat de vida.
Amb la família efectua una atenció socio-educativa, especialment amb les famílies monoparentals, quan entra el nen/a al centre acompanyat de la mare sorgeixen les seves mancances: afectives, econòmiques, de relació familiar i social, especialment en la relació amb els fills/es i amb la parella (si és que en tenen), i si no, les seves soledats.
Permet la conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant l’oferta d’un horari flexible per facilitar la integració laboral i/o potenciar la formació, segons les necessitats reals de les famílies. Facilita la integració en el mercat laboral de la família -especialment monoparental-, sense xarxa familiar ni social, cosa que facilita el poder superar les situacions d'exclusió social.
Idioma: Català i castellà
Persones a qui s’adreça: Infants de  3 mesos a 4 anys i les seves famílies
Títol: Infants: educació no formal per infants fins 4 anys.
Famílies: Treball socioeducatiu, en grup i personalitzat
Entitat responsable: 4Vents