23 de maig de 2012

Servei de Famílies Col•laboradores


El SFC intervé per ajudar a les famílies que temporalment no poden ocupar-se dels seus fills/es, oferint-los-hi una família propera (o persona sola), que durant aquest temps la complementi i ajudi a atendre al nen/a.

Català i castellà


Pel que fa a les famílies que necessiten el suport, s’adreça a totes les famílies de Barcelona amb un o més fills a càrrec menors d’edat, les quals no disposen de suport familiar ni compten amb uns recursos econòmics mínims.

Pel que fa  a les famílies que s’ofereixen per col·laborar, s’adreça a persones de Barcelona o rodalies, amb o sense fills, disposades a cuidar d’un infant unes horetes el dia, caps de setmana o períodes de vacances, o bé acollint-lo a casa seva durant un període màxim de sis mesos.

Suport a famílies