30 de maig de 2012

Traducció al català de les Observacions finals del Comitè dels Drets dels Infants.


Traducció no oficial del document original al català  realitzat per la TIAC-Taula per la Infància i l'Adolescència de Catalunya- en col·laboració amb l'Associació Diomira, amb la voluntat de difondre aquest important document en la nostra llengua i seguint el que diu el mateix Comitè que en les seves Observacions recomana, en l’article núm. 67, una àmplia difusió en les diferents llengües oficials de l'Estat.


El document original recull les recomanacions que aquest òrgan de les Nacions Unides fa a partir dels informes presentats pels estats membre en relació al compliment de la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
Idioma: Català

Persones a qui s’adreça: Experts i responsables d’entitats i administracions públiques

Entitat responsable: TIAC -Apartat Actualitat