24 de febrer de 2014

Recull de premsa sobre infància del 15 al 21 de febrer de 2014
SOS infància  elpunt.cat |  17/02/2014   Els professionals detecten més infants amb mal comportament. Un de cada quatre nens catalans viuen en llars amb baixos ingressos o sense. Més enllà del ball de xifres dels últims mesos sobre malnutrició infantil, entitats i professionals de la salut, de l'educació i dels serveis socials que treballen en primera línia de foc asseguren que hi ha altres senyals.

Efecte pal·liatiu de les beques menjador  El Punt Avui |  17/02/2014    Els pediatres alerten que l'angoixa en les famílies fa derivar més menors al psicòleg. Més casos d'alimentació poc equilibrada i d'obesitat en infants. Els treballadors socials es troben amb pares que no tenen ni energia per educar els fills. El Centre Obert Joan Salvador Gavina del Raval, a Barcelona, té un servei d'esmorzars en família 

A l'escola, pares ben implicats  Diari Ara |  15/02/2014  
Als meus tres fills els agrada que sigui de l'associació de mares i pares (AMPA) de l'escola", explica la Patrícia Sarrias. És la presidenta de l'AMPA de l'Escola Pere IV, del Poblenou de Barcelona, i assegura que a les seves criatures els ha reforçat el sentiment de pertinença a l'escola el fet que ella hi estigui tan implicada.

Un total de 89 menors viuen amb 76 famílies d'acollida L'èxit de l'acolliment és que marxin i facin la seva. El valor afegit d'estar en família  El Punt Avui |  17/02/2014  
La crisi no ha afectat el nombre de famílies que opten per acollir a casa seva temporalment un menor tutelat. Campanya per trobar acollidors de nens amb necessitats especials 

El valor afegit d'estar en família  elpunt.cat |  17/02/2014  
Els nens i adolescents susceptibles de ser acollits per una família Ucae viuen en centres d'acollida. Si bé l'estada en aquests centres és bona, hi ha  menors que necessiten un entorn familiar per tenir un desenvolupament millor. Una de les qüestions que es tenen en compte en els candidats a ser família Ucae és la flexibilitat i disponibilitat horària, perquè es tracta de nens que requereixen molta atenció. Abans d'aconseguir la idoneïtat per fer l'acolliment, les famílies que aspiren a ser Ucae segueixen un procés de coneixement que dura sis mesos, seguit d'una formació complementària de cinc hores.

Es crea una plataforma unitària per a la promoció de les colònies escolars  elsetmanari.com |  16/02/2014   La impulsen les entitats representatives del sector i recullen la participació d’una trentena d’ organitzacions del món educatiu, professional i acadèmic. 

Neix una plataforma per promocionar les colònies escolars  El Punt Avui |  17/02/2014  Defensa les convivències com a model educatiu propi del país. Destaca els beneficis pedagògics de les sortides. Formada per l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), l'Associació d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) i La Confederació-Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya.

Los niños afrontan el cáncer con mayor normalidad que los adultos  La Mañana |  16/02/2014 
"Generalmente los niños afrontan los diagnósticos oncológicos con mayor normalidad que los adultos", afirma la psicóloga y oncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) de Lleida, Dolors Zapata.

L'Isaac sacseja el cor de Canet  El Punt Avui |  15/02/2014  
Un grup de veïns s'organitza en xarxa per ajudar la mare d'un nen amb leucèmia aguda limfoblàstica que no té prou recursos suport. · La resposta ha arribat en forma de menjar,  productes i diners .

Benestar restringeix l'ajuda pels parts i les adopcions múltiples
El Periodico Catala |  19/02/2014  La Conselleria de Benestar i Família ha decidit limitar el caràcter universal de les ajudes que fins ara es concedien a les famílies amb parts, adopcions, acolliments o tuteles múltiples, és a dir, de dos o més nens. A partir d'aquest any, les prestacions deixaran de concedir-se a totes les unitats familiars que es trobin en aquesta situació per fer-ho específicament a aquelles que compleixin el requisit de tenir uns ingressos anuals per sota del llindar màxim establert pel Govern en 14.000 euros.

Las ayudas por parto o tutela múltiple dejan de ser universales  El País |  19/02/2014   A partir de este año esta prestación pasa a depender de la renta familiar. Para poder solicitarla una familia con 3 miembros no podrá superar los 14.000 € anuales, los 18.200 € si hay 4 miembros o 22.400 € con 5.

Benestar manté l'ajuda per parts múltiples a les rendes més baixes 
La Vanguardia CAT |  19/02/2014   L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) va denunciar ahir una nova retallada social de la Generalitat, després d'assabentar-se que se suprimeix la prestació econòmica, de caràcter universal, per a les famílies residents a Catalunya que tinguin un part múltiple o adoptat, tutelat o acollit dos o més nens de forma simultània.

L'ajut econòmic per adopcions o parts múltiples, suspès el 2014  El Punt Avui |  19/02/2014   El suport es mantindrà en casos de rendes baixes. El Departament de Benestar Social i Família ha decidit suprimir per aquest any les prestacions per part, adopció, acolliment o tutela múltiple, l'ajuda que concedia a les famílies que tenien dos o més nens al mateix temps. La consellera de Benestar Social i Família, va dir que les famílies amb rendes baixes mantindran les ajudes de l'administració.

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá tres guarderías en este mandato  Lainformacion.com |  19/02/2014 El  consistorio abrirá antes de que agote el mandato tres nuevas guarderías, en los distritos de Gràcia, Horta-Guinardó y el Eixample, respondiendo así a la demanda desatendida de este servicio, que asciende al 40% en el curso actual.

L'Ajuntament inaugura l'Any Internacional de la Família 2014 amb el Lliurament del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2014 i un debat sobre la Conciliació Familiar  Comunicacions Ajuntament |  20/02/2014 El premi  que vol promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació laboral i familiar. 

Un gest necessari  La Vanguardia CAT |  21/02/2014 Fa mesos va posar en marxa una campanya per recaptar fons per poder ampliar les noves instal·lacions amb un cost d'un milió d'euros. Ja ha recaptat 100.000 euros i ha començat les obres que espera acabar a finals d'any. El nou centre ens permetrà fer unes 10.000 sessions de tractament a l'any davant les 6.000 actuals i oferir una millor qualitat als nens