24 de març de 2014

Recull de premsa sobre infància del 15 al 21 de març de 2014

Elsinstituts del Raval temen tenir clases massaplenesAra.cat |  15/03/2014   L’augment de 27 a 30 places per aula pot complicar l’atenció a la diversitat. El Consorcid’Educació defensa que calia unificar l'oferta "a tot Barcelona ambels 30 que fixa la llei". Les situacions de precarietatsocioeconòmica es reflecteixen en el rendiment escolar delsalumnes.Tot i fer jornada intensiva des d'aquestcurs, mantenen dos dies de menjador escolar per alstretzealumnes que han rebut una beca. Elsaltres tres dies, aquestsalumnes -i d'altresdurant tota la setmana- dinen en dos menjadorssocials del barri.  El Casal delsInfantsofereixclasses de reforç escolar a 128 alumnesdelsinstituts. Una necessitat que va en augment, ja que el curspassatn'atenien 111 i fa dos anysn'erennomés 53. Aquestcurshemcomençat també a afegir-hi un berenarperquè“vam detectar problemesd'alimentació".

Elsnois del Besós  El PuntAvui |  17/03/2014   Durant una temporada, cinc o sisadolescents es van aficionar a colar-se en actitud provocadora i aire de perdonavides a la biblioteca municipal de Can Peixauet, al Ravalcolomenc.

Rigau discrepa de Ruiz i atribueix el fracàs escolar al mateix sistema  El PeriodicoCatala |  15/03/2014   El conseller de Salutel va atribuir dijous al Parlament al consum de porros .Com van ferdijouspedagogs, psicòlegs i analistes del sistema educatiu, també la consellerad'Ensenyament, Irene Rigau, va deixarmoltclarahir que la plaga del fracàs escolar ésconseqüència de causes moltdiverses.
 El reciclatgedónaresultatssorprenents; portes i finestres es reinventen en taules de centre i de menjador | L'ESTOC Agafar una gorra i posar-la dins una bossa de plàstic.

  Les colònies d' estiu se centren en les activitats en anglès LA VANGUARDIA     17/03/14 
El Departament de Benetar i Família obre aquestdilluns el período de preinscripció del Programa d’Activitats de Lleure “L’estiuésteu” amb 10.074 places de les que el 70% són per a activitats en anglès.

Recepta per aprovar a casa. Una tesi de la UIC identifica què poden ferelsparis per millorar les notes del fillsLA VANGUARDIA     15/03/14La tesi“La pedagogia de l’esforç en l’àmbit familiar i la sevarelacióamb el rendimentacadèmic” de Beatriz Lucayaidentifica els5 punts que seguexienels pares per transmetre la cultura de l’esforç,  presentsquanelsfillstenen un altrendimentacadèmic:  prediquen ambl’exemple i s’esforcen en elsseves tasques, la disponibilitat de temps per parlar ambelselsnois, l’establiment de normes clares ( i saber dir no), inclulcarhàbitsd’estudi i la comunicacióamb el centre educatiu. Com a obstacles es troben les pantalles que roben molt de tempsalsadolescents i l’abundància material que no ajuda a que valorin la feina dura.

El Princep participa a Barcelona en un fòrum sobre educació i noves tecnologies LA VANGUARDIA     15/03/14  Va afirmar que per transformar l’educacióés “absolutament esencial” garantir l’accés, l’ús i el domini de les noves tecnologies.

Enseñanza pide inhabilitar a los docentes penados por pedofiliaLA RAZóN      16/03/14  la Conselleria de Enseñanza pedirá ante el Congreso de los Diputados que se modifique el Código Penal para prohibir que los profesores que hayan abusado de menores puedan volver a ejercer la docencia. Actualmente, tras cumplir la condena correspondiente, pueden volver a trabajar en el sistema educativo. La directiva europea de obligado cumplimiento 2011/92UE establece que los estados adoptaran medidas para garantizar que una persona condenada  por  abusos, pornografía e inducción pueda ser inhabilitada. También propondrá que si se producen estos casos fuera de centros educativos pero el autor es un educador que trabaja con menores, la Fiscalia informe a las administraciones y a la entidad que emplea al educador. Como “garante de los derechos de las víctimas de agresiones”.

El PP exige a Trias la construcción " inmediata " del CEIP La Maquinista  LA RAZÓN
   17/03/14  que  sufre un retraso con respecto a otros centros. Además que el alcalde Trias vincule las obras a la ampliación del centro comercial y recordó que la Generalitat debe pagar los trabajos.

L'Ajuntamentaugmenta el pressupostdestinat a les polítiquesd'adolescència i joventut
Comunicacions Ajuntament |  18/03/2014   El Pla d’accions 2014 és, doncs, una evolució i una millora respecte del Pla d’accions 2013, i reflecteix la clara voluntat de l’Ajuntament en enfortir les polítiquesdestinades a l’adolescència i joventutaugmentant el pressupost de la Direcciód’Adolescència i Joventut en un 25%, passant de 1,8M€ a 2,4M€.

El municipija aplica el programa de la Generalitat per promourel'exercicifísic a adolescents per prevenir el consum de drogues  El 9 Esportiu |  18/03/2014   El municipi de l'Hospitalet de Llobregat ha posat en marxa el programa Fitjove, que la Generalitat de Catalunya impulsaràaquest 2014 ambl'objectiu de promourel'exercicifísicadreçat a adolescents de 4t d'ESOcom a estratègia de prevenció del consum de drogues i ambactivitats de sensibilització contra el sedentarisme. El Pla d'ActivitatFísica, Esport i Salut (PAFES) impulsa  per cinquèanyconsecutiu la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física el 6 d'abril del 2014 o qualsevoldiacomprès entre l'1 i el 14 d'abril.

«Ferriureelsnens, sentir-los cridar '¡Oohh!', em va agradar»  El PeriodicoCatala |  18/03/2014 Va acabar en una casa escola per havercomèspetitsrobatoris. Allà hi va descobrir el circ.“Tenia una vida una miqueta desajustada, sí, haviacomèsalgunsrobatoris... Res de greu. M'haajudatmoltíssim. La meva mare estàimpressionadaamb el que sóc ara. Estic net de drogues i orgullós de mi mateix”. Ellsés un delsintegrants de la troupe de Don Circote, l'espectacle de circ que han posat a puntelsjoves.  A l'escenari, ellballabreakdance. I ara estan de gira , van estar a Valladolid, València... i ara Barcelona.

La mayoría de los 12.000 menores desaparecidos al año se fugaron de casa o los echaron sus padres  El País |  18/03/2014   El 70% regresa antes de los tres días. El principal origen de las huidas es la violencia familiar. La Fundación ANAR gestiona en España el teléfono europeo para casos de menores desaparecidos ( tel116000  ) explicó que cuando un padre echa a su hijo no espera que cumpla la orden.

Pagar més per tot   elpunt.cat |  19/03/2014   «El paraigües de l'Estat del benestars'hatancatgairebétotalment i les classesdesafavoridess'estanmullant»: el president de la Federaciód'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (Fapac), Àlex Castillo, dibuixaaixí la realitat que viuenmoltesfamílies que han vistcomelsseusingressoss'aprimen mes rere mes i comencen a mullar-se .

Cinc alumnesmés fan la diferencia La Vanguardia CAT |  21/03/2014  Centres d'entornsdesfavorits, coml'institut Miquel Tarradell, clamen per evitar que Barcelona elsapugi la ràtio. Elsnostresalumnesnecessitenmoltaatenció i cada vegada tenimmenys recursos per atendre'ls; ara no podemfer la nostrafeinacomcreiem que es mereixenelsestudiants; nomésfaltava que augmentessin el número d'alumnes per classe".

Els cinc centres obligats a impartir el 25% de l'horari en castellàpodran personar-se en la causa  elpunt.cat |  20/03/2014  El TSJC admet la petició de les escolesafectades. La FundacióEscola Cristiana de Catalunya confia que, mitjançant les actuacionsjurídiques, es puguimantenir el modellingüístic a les escolesafectades.  El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès la peticiódels cinc centres afectats per les interlocutòries que elsobligaven a impartir un 25% de castellà a les aules de personar-se en la causa.
El PP critica el silenci de l'Ajuntamentde L’Hospitaletobre la nena retinguda a Bolívia  digital-h.cat |  20/03/2014   El PP de L'H ha preguntat a l'equip de govern sobre la informació de quèdisposen sobre el presumptesegrest de la nena de la ciutat a Bolívia. Segons el grup municipal, calen respostes per partd'Ensenyament i ServeisSocials i saber quinsmecanismes no van funcionar perquè no es torni a repetir aquestasituació.


1.400 professors de primàrias'hanformat per aconseguir una milloraplicació del Pla de consum de fruita a les escoles  gencat.cat |  20/03/2014   El 97% de les escolestornarien a participar en el proper Pla Des del curs 2009-2010 s'handestinatmés de 6,6 milionsd'euros a fomentar el bon consum de fruita entre elsmésmenuts.