skip to Main Content

Dret a la Identitat

Com a aspectes fonamentals de la identitat de l’infant, la Convenció sobre els Drets de l’infant enumera la nacionalitat, el nom i les relacions familiars (article 8). També assenyala que l’educació de l’infant ha d’inculcar-li el respecte per la pròpia identitat cultural (article 29).

La proposta educativa nuSOS per a la ciutadania global, les migracions i el refugi de Fundesplai, educa als infants i joves des de la seva participació activa, per reconèixer els Drets Humans i la diversitat com a valors indispensables per a la convivència i la sostenibilitat al nostre món, desenvolupant consciència de ciutadania global, entesa com el conjunt d’actituds, valors i comportaments dirigits a aconseguir un món més sostenible i fraternal on es respectin els Drets Humans de totes les persones. Promoure accions per combatre l’alterofòbia en les seves diverses manifestacions (racialisme, discriminació, racisme), i reivindicar la diversitat com a valor indispensable per a la convivència i la sostenibilitat del nostre món.

Back To Top