skip to Main Content

Dret a la pau i al benestar

Els nens i les nenes tenen dret a la pau, a ser protegits dels maltractaments, dels abusos i de la violència. A més a més, tenen dret a estar protegits contra altres formes d’explotació que siguin perjudicials per al seu benestar (Convenció sobre els Drets de l’Infant de 1989).

Dret a la pau

En el decenni de 1990, més de dos milions d’infants van resultat morts i sis milions greument ferits en conflictes en els que es van utilitzar revòlvers d´assalt, morters, granades de mans i míssils portàtils. En la Conferència de les Nacions Unides sobre el tràfic il·lícit d’armes petites i lleugeres, celebrada en 2001, els Estats van acordar mesures per enfortir la cooperació internacional en la lluita contra el comerç il·lícit d’armes.

https://www.un.org/es/aboutun/booklet/peace.shtml

Dret de benestar

L’Ajuntament de Barcelona treballa per el Dret del benestar, impulsant tot un seguit d’iniciatives i programes amb l’objectiu de prevenir i atendre l’abús sexual infantil, vetllant així pel dret dels infants a gaudir d’una ciutat segura i protectora.

D’entre les diferents accions, es destaca el Programa per la prevenció i atenció de l’abús sexual infantil als equipaments municipals amb presència d’infants. Aquest programa suposarà, entre d’altres, fer accions formatives i dotar de recursos els professionals, així com posar en valor i, si s’escau, elaborar protocols d’actuació i de circuits d’informació, orientació, assessorament i atenció.

En el mateix sentit, al 2018 es va impulsar una Taula interinstitucional per la prevenció i atenció de l’abús sexual infantil i una Reunió amb les entitats que des de llavors, treballen per la prevenció de l’abús sexual, amb l’objectiu de promoure la reflexió i el debat i d’unir esforços des dels diferents àmbits d’actuació.

Un altre programa a través del qual es treballa per el Dret al benestar és Acull d’ACIM: un servei d’assessorament i atenció a demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil propi o de tercers, actual o passat.

Back To Top