skip to Main Content

Dret a la protecció

L’infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació així com de qualsevol pràctica que pugui fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal.

Tots els nens i nenes tenen dret a créixer i desenvolupar-se amb salut, el que implica gaudir d’una adequada alimentació, habitatge i atenció mèdica. Els infants també necessiten amor i comprensió i, sempre que sigui possible, han de créixer amb el seu pare i la seva mare. En cas que això no fos possible, tindran una altra família que els estimi i protegeixi igual.

Els nens i les nenes d’arreu del món tenen costums, jocs i menjars diferents; tot i així, tenen els mateixos drets i no els ha de discriminar ningú per l’origen, el sexe, la llengua, les discapacitats o per la situació econòmica i les creences de la família.

L’Estat té l’obligació de protegir l’infant contra tota mena de maltractaments, abusos i explotacions de tipus físic, mental o sexual.

Al Projecte de Participació d’Infants i Adolescents I tu, què opines? de la FEDAIA podràs trobar una caixa de recursos -eines, activitats i dinàmiques- per a que professionals i infants aprenguin a participar i dir la seva en tots els àmbits de la seva vida i a transformar la realitat social mitjançant el coneixement dels seus drets i de la Llei que els empara a Catalunya.

Back To Top