skip to Main Content

Dret a l’atenció especial

Els infants amb discapacitat tenen reconegut el dret a l’atenció precoç, l’educació inclusiva i, quan no és possible, l’especial, i la participació en activitats de lleure.

L’atenció precoç s’ofereix a infants de 0 a 6 anys que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament i consisteix en: prevenir, detectar, diagnosticar i intervenir, aquestes alteracions i les seves possibles interferències en l´esdevenir biològic, psicològic i social dels infants. Es presta als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). L’Ajuntament de Barcelona en gestiona dos: Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).

Nexe Fundació treballa per sensibilitzar i educar, des de la infància, què és la discapacitat i la diferència, com un valor a partir del qual els infants poden entendre que tots som iguals i tots alhora, som diferents. Sobretot, es pretén transmetre una visió positiva de la diferència com una font de riquesa. El conte infantil Mimi i la Girafa blava té com a objectiu donar a conèixer, amb dibuixos clars i senzills, una realitat que existeix i que sovint es desconeix: el món de la discapacitat i la diferència.

Back To Top