skip to Main Content

Presentació de projectes d’ApS en mitjans de comunicació de la XDI a la Jornada en motiu del Dia Internacional de Ciutats Educadores : mitjans audiovisuals per a la transformació social per analitzar la participació dels infants els mitjans de comunicació

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/noticia/mzss-de-100-persones-van-participar-a-la-jornada-en-motiu-del-dia-internacional-de-la-ciutat-educadora

Back To Top