skip to Main Content

La Xarxa dels Drets dels Infants XDI promou la protecció dels Drets Digitals dels infants.

Drets Digitals infants, Fake news
La XDI conjuntament amb betevé  participa en el projecte Combatre les fake news adreçat als infants amb l’objectiu que aprenguin a fer un bon ús de les xarxes socials, com ser crítics davant allò que consumeixen i com és d’important  estar ben informat per a combatre les notícies falses a les xarxes socials.
El projecte realitzat amb la metodologia d’Aprenentatge Servei ApS ha durat dos mesos i s’ha estructurat en tres parts. En la primera, els estudiants han rebut formació teòrica sobre què és una notícia falsa, com detectar la informació inventada, com es construeix i els mitjans o recursos  per detectar-les i valorar la fiabilitat. Però la millor manera de detectar una notícia falsa és crear-la. D’aquí ve la importància de la segona fase d’aquesta iniciativa: els estudiants han sortit al carrer càmera en mà i han deixat volar la imaginació per escampar una informació inventada. Finalment, en la tercera els alumnes de 3r ESO de l’IES Quatre Cantons participant del BRCS Serveis a les persones han presentat als companys dels altres grups  les 5 càpsules documentals sobre Les Fake news que han realitzat per a que sàpiguen què han de fer quan es trobin amb una informació dubtosa.
                      
Notícia de betevé
Notícia al web de l’IES 4 Cantons
Back To Top