Els Drets dels Infants

Índex

1.1 “Saps què és un dret?”
1.2 “Sabies que tots els nens i les nenes tenen drets?”
1.3 La Convenció sobre els Drets de l’Infant
1.4 Dret a la Identitat
1.5 Dret a l’atenció especial
1.6 Dret al joc
1.7 Dret a la comprensió i l'afecte
1.8 Dret a la protecció
1.9 Dret a la salut
1.10 Dret a la igualtat
1.11 Dret a l'educació
1.12 Dret de participació
1.13 Dret a la pau i al benestar
1.14 Dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats“Saps què és un dret?”

“És una cosa important que ningú no et pot prendre i que totes les persones tenim des que naixem. Tu també!”, diu en Guim. “A més de drets, tenim deures, que són les tasques que hem de fer perquè totes les persones puguem viure bé”, diu la Mar.

La Mar i en Guim presenten la Convenció sobre els Drets dels Infants als nens i nenes de 6 a 8 anys.

Saps que hi ha altres personatges que expliquen aquesta Convenció a infants i adolescents de totes les edats? Mitjançant el Programa Promoció i Defensa dels Drets dels Infants que Save the Children desenvolupa a Barcelona i per tota Catalunya podràs conèixer diferents realitats dels infants arreu del món. Vols ser defensor o defensora dels Drets dels Infants? Anima’t i consulta totes les activitats que realitzem: Save the Children


“Sabies que tots els nens i les nenes tenen drets?”

T’enredes? Creus que al món hi ha coses que es poden millorar? Et preocupa el medi ambient, la pau o el respecte a totes les cultures i persones? Vols que els drets de la infància siguin coneguts i respectats arreu del món? Si aquestes preguntes et passen a vegades pel cap, aquesta és la teva pàgina web: Enreda't.

Enreda’t és el programa educatiu d’UNICEF que s'adreça al professorat i educadors amb la finalitat de promoure el coneixement dels drets de la infància i el desenvolupament d'una ciutadania global solidària i responsable.


La Convenció sobre els Drets de l’Infant

Per protegir els drets de les nenes i els nens, les Nacions Unides van redactar un acord internacional anomenat Convenció sobre els Drets de l’Infant. La Convenció fou aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i va representar un gran pas endavant, perquè per primera vegada es van recollir en un únic document tots els drets que tenen els infants i que són de compliment obligat. A més, també per primer cop, amb aquesta Convenció es va decidir que els infants són subjectes de drets, això vol dir que poden actuar, participar i exercir els seus drets en tots els temes que els afecten. UNICEF és l’agència de les Nacions Unides que té la missió de fomentar i protegir els drets aprovats a la Convenció.

La Convenció recull en 54 articles els drets que tenen les persones menors de 18 anys de tot el món i les obligacions dels Estats que l’han signada. Té quatre principis bàsics que sempre s’han de tenir en compte i que guien el compliment de tots els drets: No-discriminació, Interès superior de l’infant, Dret a la vida i Participació.


Dret a la Identitat

Com a aspectes fonamentals de la identitat de l’infant, la Convenció sobre els Drets de l'infant enumera la nacionalitat, el nom i les relacions familiars (article 8). També assenyala que l’educació de l’infant ha d’inculcar-li  el respecte per la pròpia identitat cultural (article 29).

En aquesta direcció, a Contes pel món promovem l’accés dels infants a la cultura universal i a una educació respectuosa amb ells i la pròpia identitat cultural. I ho fem amb els contes de tradició oral en ser un mitjà d’expressió genuí de les identitats culturals i una eina amb què enfortir l’autoestima identitària i conèixer la identitat d’altres cultures allunyades.

En aquesta tasca, tenim en compte que els infants construeixen la seva identitat cultural a mesura que comprenen les identitats que els envolten. També tenim en consideració que la identitat és al mateix temps una qüestió de reconeixement i coneixement.

En l’àmbit del reconeixement identitari, Contes pel món som a les aules catalanes promovent, entre els infants i joves, l’estima per la pròpia identitat i el respecte per la diversitat identitària que composa la comunitat local i global on viuen. Paral·lelament, a Moçambic recollim i editem contes populars de tradició oral que després distribuïm gratuïtament a les escoles per tal que la maduració dels infants en lectoescriptura es faci amb contes de la pròpia identitat.


Dret a l’atenció especial

Els infants amb discapacitat tenen reconegut el dret a l’atenció precoç, l’educació inclusiva i, quan no és possible, l’especial, i la participació en activitats de lleure. 

L’atenció precoç s’ofereix a infants de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament i consisteix en prevenir i tractar els efectes dels trastorns. Es presta als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). L’Ajuntament de Barcelona en gestiona dos: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI), situats a Ciutat Vella i Nou Barris.

L’educació inclusiva consisteix en l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres educatius ordinaris, amb els ajustaments i suports necessaris. Si és imprescindible, l'escolarització es porta a terme en centres d'educació especial, específicament destinats a infants amb discapacitat. L’escola inclusiva garanteix que tots els infants tinguin el mateix accés a les activitats que es desenvolupin dintre del sistema escolar. 

Els infants amb discapacitat també han de poder gaudir de les activitats de lleure en igualtat de condicions. Des de l’Ajuntament es facilita la seva participació a les activitats de la campanya de vacances d’estiu i a les activitats de lleure que es desenvolupen durant el curs escolar en els espais municipals, i es dóna suport a activitats especials per a infants amb pluridiscapacitats o discapacitats severes.


Dret al joc

L’Asthon i la María entren i surten del paracaigudes de colors, estiren i arronsen tot rient i corrent”. El paracaigudes de colors és un dels jocs preferits en els tallers infantils de Creu Roja Joventut, i pretén ser un símbol dels valors que ha de tenir tot joc infantil: cooperació, igualtat, alegria, imaginació, divertiment...

Gaudir d’un temps de joc i de descans és fonamental per desenvolupar el seu equilibri personal, social i intel·lectual... imaginant, “fer com si alguna cosa fos altre cosa diferent del que és”, és un primer pas per aprendre a separar bé el que és real d’allò que és imaginari, és la manera més natural d’aconseguir una participació en petits descobriments i projectes quotidians.

Hem de recuperar el joc com una il·lusió i promoure que administracions públiques, entitats i institucions tinguin un objectiu comú i repte compartit amb escoles i famílies a ampliar els seus espais, temps i recursos dedicats al joc. Jugar és un dret per a tota la vida. El joc ens converteix en persones compromeses, crítiques, lliures, positives i alegres i així hauria de ser aquí i a tots els països del món.
Els infants necessiten jugar per representar les seves tragèdies i superar els traumes a les seves vides. El joc ha de estar present sempre a la infància, fins i tot en les situacions més devastadores i tràgiques, perquè els ajudarà a tenir una vida adulta més sana.


Dret a la comprensió i l'afecte

Els nens i les nenes hem d'estar amb la família i amb les persones que ens estimen per tal que ens cuidin i puguem desenvolupar-nos.

L’afecte i la comprensió són claus en els primers anys de vida, aquells en què t’has de fer un lloc al món i és un deure dels adults acompanyar als infants i fer-los sentir en tot moment que serem allà quan vulguin i pel que vulguin.
Segons Carme Thió, “l’afecte és la base del desenvolupament de totes les capacitats de la persona i és el factor que afavorirà el procés d’aprenentatge, d’adquisició d’actituds positives, d’interiorització de normes i valors, de desenvolupament del llenguatge i l’autonomia de l’infant”.

Jorge Barudy afirma que “allò que una mare o pare sent, pensa i fa pels seus fills i filles, i la forma en què ho comunica, tindrà un impacte significatiu en la manera en què una nena o un nen es concep a sí mateix. Aquests missatges estan en estreta relació amb allò que l’infant sentirà respecte a sí mateix”.

L’Espai Maternoinfantil de l’associació EQMON s’apropa a l’infant des del respecte a ell mateix i des de la voluntat de l’adult a comprendre’l. Tots els nens i nenes tenen dret a sentir-se atesos i estimats, escoltats i valorats pels adults referents i per la societat que els acull. En les accions quotidianes, en els grans moments de la seva vida, en les èpoques difícils o en qualsevol circumstància, la família i la societat ha d’escoltar el que ens diuen i estar disposats a sentir-nos-hi interpel·lats, tal i com ho fem des de l’Espai Maternoinfantil quan trien un joc i no un altre, quan ploren desesperadament, quan proven d’explicar-nos quelcom que no entenem o quan reclamen amb una mirada curiosa l’abraçada de la mare. 


Dret a la protecció

L’infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explotació així com de qualsevol pràctica que pugui fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser educat en esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal.

Tots els nens i nenes tenen dret a créixer i desenvolupar-se amb salut, el que implica gaudir d’una adequada alimentació, habitatge i atenció mèdica. Els infants també necessiten amor i comprensió i, sempre que sigui possible, han de créixer amb el seu pare i la seva mare. En cas que això no fos possible, tindran una altra família que els estimi i protegeixi igual.

Els nens i les nenes d'arreu del món tenen costums, jocs i menjars diferents; tot i així, tenen els mateixos drets i no els ha de discriminar ningú per l'origen, el sexe, la llengua, les discapacitats o per la situació econòmica i les creences de la família.

L’Estat té l’obligació de protegir l’infant contra tota mena de maltractaments, abusos i explotacions de tipus físic, mental o sexual.

Al Projecte de Participació d’Infants i Adolescents I tu, què opines? de la FEDAIA podràs trobar una caixa de recursos -eines, activitats i dinàmiques- per a que professionals i infants aprenguin a participar i dir la seva en tots els àmbits de la seva vida i a transformar la realitat social mitjançant el coneixement dels seus drets i de la Llei que els empara a Catalunya.


Dret a la salut

El dret a la salut es refereix tant a l’absència de malalties com al dret a disposar de condicions de benestar físic, mental i social. Així doncs, el dret a la salut no s’ha d’entendre com el dret a estar sa, sinó com la possibilitat de gaudir de les condicions necessàries per assolir el més alt nivell possible de salut.

Es tracta, doncs, d’un dret inclusiu, ja que no només engloba l’accés a una atenció mèdica adequada, sinó altres factors socioeconòmics que influeixen en la salut, com l’accés a l’aigua potable, una alimentació nutritiva, un habitatge digne, condicions sanes en el treball, un medi ambient saludable, etc.

Intervida presenta la proposta “Aigua, font de vida” a les escoles per tal d’augmentar el coneixement  dels nens i nenes sobre aquest dret i les principals problemàtiques en l’accés a la salut a l’Àfrica i reflexionar sobre algunes solucions per millorar aquesta realitat.


Dret a la igualtat

Els nens i nenes d'arreu del món tenim costums, jocs i menjars diferents; tot i així, tenim els mateixos drets i ningú no ens ha de discriminar per l'origen, el sexe, la llengua, les discapacitats o per la situació econòmica i les creences de la família.

Mira el que he trobat: d’acord amb el que posa aquí, encara que jo sigui una nena de Bombai i tu un nen de Barcelona, hauríem de ser iguals”, així comença una de les animacions amb què Sonrisas de Bombay, en els seus materials de sensibilització i educació per al desenvolupament, pretén fer arribar als nens i nenes de les escoles de Catalunya el concepte d’igualtat. Una igualtat basada en l’accés indiscriminat dels nens i nenes als seus propis drets, més enllà de qüestions com el sexe, l’origen, la llengua, la situació social i econòmica o familiar. Es tracta, en definitiva, d’una igualtat d’oportunitats, social i davant la llei, exigible sense tenir en compte una altra consideració que el fet mateix de ser nen o nena.

Moltes persones són discriminades per coses que no haurien de ser, per exemple, a l’Índia, com en altres països, hi ha menys nenes que nens en els col·legis”, assenyala també l’animació. La igualtat per la qual s’ha de lluitar, més enllà de proclames i declaracions, és una realitat que es construeix dia a dia. No es tracta d’una cosa atorgada, si no que implica determinació i lluita. Depèn de nosaltres que no siguin més que paraules.


Dret a l'educació

Els nens i les nenes volem saber com són les coses i com és el món. Tenim dret a l'educació i la cultura per ser persones compromeses amb la societat i desenvolupar al màxim les nostres capacitats. Educació és molt més que llegir i escriure, és comprendre el món que ens envolta per esdevenir persones amb criteri.

Avui dia, fem servir constantment les tecnologies de la informació i la comunicació: al carrer, a l’escola, a casa,... Per això, des de l’OETI, fomentem i defensem l’alfabetització audiovisual; és a dir, que els nens, nenes i joves aprenguin a llegir i crear continguts dintre les noves tecnologies.

Des de la Fundació Propedagògic impulsem projectes que estudien i promouen l'educació de qualitat, amb la intenció de donar un servei a l'ensenyament i col·laborar a  millorar-ne la pràctica. Ajuts específics a projectes singulars de caràcter teoricopràctic que comportin una recerca en els àmbits de l'ensenyament obligatori com: Programa d'informatització per a les biblioteques escolars; Proves psicopedagògiques d'aprenentatges instrumentals; l'Ensenyament inicial de la lectura a nens i nenes amb síndrome de Down a Catalunya, etc.

El nostre objectiu és aconseguir recursos per millorar l'educació i que aquesta repercuteixi en els infants, de forma que esdevinguin persones responsables i respectuoses amb la societat i el propi entorn.


Dret de participació

En moltes societats, als nens, nenes i adolescents se'ls veu però no se'ls escolta. En aquest sentit, la Convenció sobre els Drets dels Infants introdueix un gran canvi, ja que estableix que els menors de 18 anys són ciutadans de ple dret i han de participar en les decisions que els afecten. El dret dels infants a ser escoltats obliga a generar nous espais i enfortir els canals d'expressió existents per garantir que es tenen en compte les opinions dels infants tant a la família i l'escola, com en la vida comunitària.

El projecte Barri Espai de Convivència: Accions pel  foment de la convivència en l’àmbit de barri, desenvolupat per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb), pretén facilitar un diagnòstic participat de la realitat del barri a entitats, agents del territori i, sobretot, nens, nenes i joves, així com dinamitzar un espai de treball comú. El projecte treballa per la convivència i la diversitat, i fomenta la participació pública de les persones que no solen tenir veu a la presa de decisions polítiques per tal d’incentivar accions de caire comunitari.

L’Associació Diomira aposta per crear estructures que des de la proximitat permetin a infants i adolescents expressar la seva opinió i participar de les decisions en aquells afers que els afecten. En aquest sentit, és necessari impulsar la creació de consells de participació infantil als diferents barris de Barcelona, així com als diferents municipis catalans. Òrgans des dels quals els infants i adolescents puguin -des de la pluralitat, representativitat i autogestió- donar el seu punt de vista i avançar, així, en l’exercici dels seus drets de ciutadania.


Dret a la pau i al benestar

Els nens i les nenes tenen dret a la pau, a ser protegits dels maltractaments, dels abusos i de la violència. A més a més, tenen dret a estar protegits contra altres formes d’explotació que siguin perjudicials per al seu benestar (Convenció dels Drets de l’Infant de 1989).

Des de 1990, s’han produït més de 90 guerres a 70 països del món. Aquestes guerres han posat fi a la vida de gairebé 6 milions de persones, conflictes armats on la participació infantil ha estat molt elevada. Són els anomenats nens i nenes soldats, els quals es calcula que hi ha uns 200.000 als conflictes actuals.

Nosaltres no ens podem quedar amb els braços creuats, com si res estigués passant. Som còmplices de l’atrocitat que s’està exercint sobre els infants i hem de fer quelcom al respecte. El primer pas és prendre consciència, el segon és divulgar i fer ressò de la vulneració del dret a la pau que estan patint els nens i nenes del món, i el tercer pas és actuar ja!

Des de Federació Catalana de l’Esplai ho estem fent, i un exemple clar és el projecte Orquesta de la pau que ha posat en marxa l’esplai Diversitat lúdica de Sant Feliu de Llobregat (Diversitat Lúdica), un petit gra de sorra per despertar consciències i educar en valors als mateixos infants.

Com deia el filòsof Emmanuel Kant sobre la pau perpètua al 1875: “L’objectiu és trobar una estructura mundial i una perspectiva de govern per a cada un dels estats en particular que afavoreixi la pau i el benestar de l’infant”.


Dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats

La petita infància té dret al descans, a l’esbarjo, al joc, a la salut, a l’educació, a l’atenció per part de la família; en resum, la cobertura de les necessitats bàsiques, de forma adequada per un bon desenvolupament físic i psíquic. 

La investigació ha destacat els riscos per als infants petits que es deriven de la mala nutrició, la malaltia, la pobresa, l’abandó, l’exclusió social i diversos factors adversos. Això demostra que les estratègies  adequades de prevenció i intervenció durant la primera infància tenen el potencial d’influir positivament en el benestar i les perspectives de futur dels infants petits.

Tota innovació de la legislació, les polítiques i provisió de serveis que afecten els infants han de tenir en compte el principi de l’interès superior del infant, que garanteixi “el dret del nen al descans i a l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de  la seva edat”. El joc és una de les característiques més distintives de la primera infància. Mitjançant el joc els infants tant poden gaudir de les capacitats que tenen, com posar-les a prova, tant si juguen sols com en companyia d’altresPer això a Fundació Quatre Vents, es promou la prevenció, la intervenció i el joc, especialment perquè es tingui en compte, sempre, el dret superior del infant.

Hi ha molts infants que no tenen cobertes les necessitats més bàsiques d’una atenció i cura adequada a la seva edat i tenen veritables dificultats, fins i tot  per jugar. Cal  defensar activament aquets drets tan importants pel futur dels infants, no  podem malmetre de cap manera aquest futur.